Bel Ağrısı Tedavisi

Bel ağrısı çok sık görülür, toplumun %80’i hayatlarının belirli döneminde bel ağrısı çekmiştir. Bel ağrısı işe gidemememin en sık nedenlerindendir. Kaburga alt sınırı ve leğen kemiği arasındaki alan, bel bölgesi olarak tanımlanır.

Bel bölgesinin en önemli görevi yapısal destek, hareket ve iç organların korunmasıdır. Ve bu bölgede bulunan kemik, kas, sinir, bağ ve eklemler  birbiriyle bağlantılıdır.  Oldukça iyi tasarlanmış bu yapı yaralanmalara karşı hassastır.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel Ağrısı

Lomber Spondiloz Bel Ağrısı Sebeplerindendir

Bel omurları, omurlar arasında bulunan diskler, omurilik, sinirler, bel bölgesindeki kaslar, iç organlar ve bel bölgesini kaplayan cildi etkileyen olumsuz durumlar bel ağrısına neden olabilir.

Bel ağrısının tedavisi, tanıya ve bel ağrısına neden olan duruma göre yapılır. Örneğin kas kaynaklı akut bir bel tutulmasında ilaç tedavisi ve istirahat yeterli olabilirken iç organlara bağlı malign durumlarda kişinin hastaneye yatması gerekebilir.

Bel ağrısının nedeninin doğru teşhisi sağlandıktan sonra, tedavi seçenekleri günümüzün en iyi tıbbi uygulamalarına dayanarak seçilebilir.

BEL AĞRISININ SEBEBİ NEDİR?

Bel, üst gövdenin ağırlığını taşır, öne eğilme, bükelme gibi günlük hareketleri sağlar. Ayrıca bel bölgesindeki kaslar, kalça ekleminin bazı hareketlerinden de sorumludur. Bel omurlarından çıkan sinirler leğen kemiği, bacak ve ayak kaslarının gücünü ve duyusunu sağlar.

Akut bel ağrısının sebebi çoğu kez kas, bağ, eklem veya disk yaralanması sonucu olur. Bu yaralanmalara, vücut yangısal bir iyileşme yanıtı verir. Yangısal yanıt küçük bile olsa  ağrı çok şiddetli olabilir.

Disk, kas, bağ ve diğer omurga yapıların sinir beslenmesinde örtüşme vardır. Ve  bu durum beynin, ağrının sebebini doğru bir şekilde algılamasını zorlaştırır. Örneğin, dejenere olmuş ya da yırtılmış bir lumbar disk, gergin bir kasla aynı hissedebilir – hem de aynı bölgede hem inflamasyon hem de ağrılı kas spazmı yaratır. Kaslar ve bağlar hızlı bir şekilde iyileşirken, yırtılmış bir diskin iyileşmesi zaman alabilir. Ağrının zaman süreci, sebebin belirlenmesine yardımcı olur.

BEL AĞRISI BELİRTİLERİ NEDİR?

Bel ağrısı, çok çeşitli semptomlar içerebilir. Hafif ve sadece can sıkıcı olabilir ya da şiddetli ve günlük yaşamı ciddi oranda etkileyebilir. Bel ağrısı, aniden başlayabilir ya da yavaş yavaş başlayabilir ve zamanla giderek daha da kötüleşebilir.

Ağrının temel nedenine bağlı olarak, belirtiler çeşitli şekillerde deneyimlenebilir. Örneğin:

 • Ağrı sadece bel bölgesinde olabilir
 • Belden kalçalara, uyluk bölgesine, alt bacağa ya da ayağa kadar inen ağrı ve uyuşma olabilir
 • Uzun süre oturma ya da uzun süre ayakta kalmayla ağrı artabilir.
 • Düz durmak, yürümek ya da oturup kalkmak ağrılı olabilir.
 • Gece uykudan uyandıran ağrı olabilir

BEL AĞRISI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bel Ağrısı Nedenler

Faset Sendromunda Yıpranmış Faset Eklemi Vardır

Akut bel ağrısı: Bu tip ağrı tipik olarak aniden ortaya çıkar ve birkaç gün ya da hafta sürer ve vücudun yaralanmaya ya da doku hasarına verdiği normal bir yanıt olarak kabul edilir. Ağrı, yavaş yavaş vücut iyileştikçe azalır.

Subakut bel ağrısı: Subakut bel ağrısı 6 hafta ile 3 ay arasında sürer. Ağrının kaynağı genellikle mekaniktir. Ağrı, günlük aktiviteyi, uykuyu ve işi etkileyecek kadar şiddetliyse uzman hekim yaklaşımı gerekir.

Kronik bel ağrısı: Kronik bel ağrısı genellikle 3 aydan fazla süren bel ağrısı olarak tanımlanır, genellikle şiddetlidir, başlangıç ​​tedavilerine cevap vermez ve ağrının tam kaynağını belirlemek için kapsamlı bir tıbbi çalışma gerektirir.

MEKANİK BEL AĞRISI NEDİR?

Mekanik ağrı: bel ağrısının en sık sebebidir. Kas, bağ, eklem(faset eklem, sakroiliyak eklem) ve omurga çevresindeki kemiklerden kaynaklanır. Bu tip ağrı genellikle bel bölgesine ve kalçalara lokalizedir bazen uyluklara inebilir. Genellikle omurganın yüklenmesinden etkilenir ve hareket (ileri / geri / yana eğilme), aktivite, ayakta durma, oturma veya dinlenmeye göre farklı hissedebilir.

BEL-BACAK AĞRISI NEDEN OLUR? RADİKÜLER AĞRI NEDİR?

Bel bacak ağrısı,  omurlar arasından çıkan sinir kökü etkilendiğinde olur. Ve buna radiküler ağrı denir.  Radiküler ağrı, etkilenen sinirin yolunu, o sinirin beslediği alanları takip eder. Keskin ve yanma şeklinde ağrı olabilir. Uyuşukluk ve ilgili kasta zayıflık vardır. Genellikle vücudun sadece bir tarafında hissedilir.

BEL AĞRISININ DİĞER NEDENLERİ NELERDİR?

Bel Ağrısı Tedavisi

Bel ağrısının pek çok kaynağı olabilir. Klodikasyon ağrısı (dar kanal-stenoz), miyelopatik ağrı, nöropatik ağrı, deformite, tümör, enfeksiyon, enflamatuar rahatsızlıklardan kaynaklanan ağrı (romatoid artrit veya ankilozan spondilit gibi) ve iç organ kaynaklı ağrı(böbrek taşı veya ülseratif kolit gibi) olabilir.

Bel ağrısının kesin bir nedeni bulunamayabilir. Bu olduğunda, birincil hedef, semptomların ve hastanın genel sağlığının tedavisidir.

Subakut ve kronik bel ağrısında, uygun tedavi ve rehabilitasyon için doğru teşhis önemlidir. Bel ağrısının tedavisi, tekrarlayan bel ağrısı alevlenmelerinin olasılığını azaltır ve kronik bel ağrısının gelişmesini önlemeye yardımcı olur.

KRONİK BEL AĞRISININ NEDENLERİ

 • Bel fıtığı(lomber diskopati)
 • Bel kayması(spondilolistezis)
 • Bel kireçlenmesi(spondiloz, osteoartrit)
 • Dejeneratif disk hastalığı
 • Dar kanal(spinal stenoz)
 • Leğen kemiği kaynaklı fonksiyon bozukluğu(sakroiliak disfonksiyon)
 • Faset eklem disfonksiyonu
 • Romatizmal hastalıklar(ankilozon spondilit, romatoid artrit)
 • Travma
 • Kompresyon kırığı
 • Kemik erimesi(osteoporoz)
 • Deformite
 • Enfeksiyon
 • Tümör

BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Akut bel ağrısında kısa süreli istirahat, aktivite modifiasyonu, kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar yeterli olabilirken, kronik bel ağrısında daha detaylı yaklaşım yani  uzman doktor yaklaşımı gerekir. Manuel terapi, nöral terapi, kuru iğne tedavisi, akupunktur, steroid enjeksiyonu, fizik tedavi gibi ameliyat dışı tedavi yöntemleri bel ağrısının geçmesinde çoğu kez yeterli olur.

BEL AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bel ağrısının tedavisinde doğru tanı çok önemlidir. Ayrıntılı fonksiyonel fizik muayene yapılmalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı ve ortopedistler, kas iskelet sistemi ve sinir sistemi anatomisine hakim oldukları için hastalar tarafından öncelikli olarak tercih edilmelidir.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI

Hamilelikte bel ağrısı sık görülür. Kilo alımı, kas ve bağların gevşemesiyle birlikte bel omurları ve disklere binen yük artar. Hamilelikte bel ağrısını önlemek için kilo alımı kontrollü olmalı, düzenli egzesiz yapılmalıdır.

Non Spesifik Bel Ağrısı

Literatürde nonspesifik bel ağrısı terimi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunun yerine mekanik bel ağrısı, basit bel ağrısı, lomber strain gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Bütün bu kavramalar kafa karıştırıcı ve belirsizdir. Ağrı kaynağı bulunamadığı için mi yoksa hiç patoloji olmadığı için mi kullanılmaktadır tam olarak net değildir. Bununla birlikta euroopean guidelinesda, enfeksiyon, tumor, osteoporoz, kırık, yapısal deformite, inflamatuar hastalıklar, radikular sendrom ya da kauda ekina sendromu gibi spesifik tanı alamayan ve 12 haftadan uzun süren bel ağrısı non-spesifik bel ağrısı olarak tanımlanmışdır. Prevelansı %23’tür. Bel ağrısı ile başvuran hastaların %85 spesifik tanı alamazlar.

Non-spesifik bel ağrısında anamnez ve fizik muayene bulguları değikendir. Spesifik tanı testleri yokdur. Testler ve görüntüleme diğer tanıları ekarte etmek için kullanılır.

Kireçlenme nedenli Bel Ağrısı ( KLomber Spondiloz )

Intervertebral disk, korpus, intervertebral foramen, faset eklemleri, lamina ve bağlarda meydana gelen dejeneratif değişimlerle ortaya çıkan klinik tabloya lomber spondiloz denir.

Çoğu kaynaklar bu hastalık patofizyolojisi ve kliniği anlatılırken Kirkaldy-Willis’in dejeneratif kaskadı temel alınır. Bir spinal hareket segmentinde bulunan öndeki intervertebral disk ile arkadaki iki apofizer ekleme üç eklem kompleksi denir. Bu eklemlerden birinde olan değişiklik diğer ikisini de etkiler. Faset eklemini bozan bir travma veya dejeneratif hastalık, sonunda diski; diski bozan lezyonlar da er ya da geç fasetleri bozar. Bir segmentdeki üç eklem kompleksinde meydana gelen patolojik değişiklikler üst ve alt seviyelerde de benzer deiğişikliklere yol açar. Böylece çok seviyeli spondiloz gelişir.Lomber spondilozun klinik bulguları üç eklem kompleksindeki değişikliklerin yaptığı basının yerine göre değişir. Faset eklemler etkilendiği zaman faset eklem ağrısı, intervertebral disk etkilendiği zaman lomber diskopati tablosu, spinal kanalı çevreleyen kemik ve yumuşak doku etkilendiği zaman spinal stenoz(kanal daralması) tablosu karşımıza çıkar.

Bel Ağrısında Faset Sendromu

Faset sendromunun en sık sebebi fonksiyonel hastalıklar(fonksiyonel blokaj veya meniscus tuzaklanmasına bağlı reversibl faset eklem kısıtlılığı) ve dejeneratif değişikliklerdir.

Az sıklıkla spondiloartropati, enfeksiyon, tbc, sinovyal kist olabilir. Faset eklemler kronik bel ağrısının sık sebeplerinden (%15-45) olmasına rağmen genellikle gözden kaçmaktadır. Çünkü spesifik olmayan klinik tablo yaratır. Bu sendrom bacak ağrısına da yol açabilir. Lomber omurganın mobilitesi azalmıştır. Lomber ekstansiyon ve rotasyon faset eklem üzerindeki yüklenmeyi artırdığı için özellikle hiperekstansiyon ve rotasyonlar ağrılıdır. Faset eklem üzerine basmakla hassasiyet bulunur. Faset eklem ağrısı için tanısal manevralar sadece local anesteziklerle yapılan floroskopik faset eklem enjeksiyonları veya medial dal bloklarıdır. Ama bu teknik de çok yaygın kullanılan bir diagnostik tanı aracı değildir.

Bel Ağrısı nedenleri Dar Kanal ( Spinal Stenoz )

Spinal stenoz sıklıkla lomber spondiloza bağlı olur. Hastada bel ağrısı, tutukluk gibi bölgesel semptomlar olabileceği gibi nörojenik kladikasyo(topallama) olarak tariflenen radikular semptomlar da olabilir. Santral kanal, lateral reses ve intervertebral foraminadaki daralmaya bağlı tek veya multipl sinir kökleri etkilenebilir. Nörolojik kladikasyo, lomber stenozun en yaygın semptomudur ve santral kanal daralmasından kaynaklanır.

Klasik olarak, yürüme, uzun süre ayakta durma ve yokuş aşağı yürüme esnasında başlayan bilateral bacak ağrısı olarak tanımlanır. Hastalar santral kanalı rahatlatmak için tipik fleksiyon postüründedir. Ekstansiyon ağrılı ve kısıtlıdır. En değerli tanı yöntemi MR, sonra BT’dir.

Bel Ağrısı nedenlerinden Omurga Stress Kırığı ( Spondilolizis )

Spondiloliziste pars interartikulariste tek taraflı ya da iki taraflı defekt vardır. Insidans genel popülasyonda %6-8. Dik postür ve ambulasyon bu durumun gelişmesinde önemli rol oynar. Çünkü non-ambulatuar kişilerde hiç vaka bildirilmemişdir. Spondilolizis çocuklar yürümeye başladıkldan sonra gelişir. 5 yaşın altında seyrek görülür, genellikle 10 yaşdan sonra görülür. Konjenital olarak anatomik yatkınlığı olan kişilerde tekrarlayan mikrotravmalar stress kırıklarına sebep olabilirler. Sıklıkla l5 vertabrayı etkiler ve daha yukarı omurga seviyelerine çıktıkça insidansı düşer. Genellikle bilateral görülür. Tek taraflı vakalar %15 olarak rapor edilmiştir. Iki taraflı olduğunda anterior veya posterior spondilolistezis görülebilir. Genellikle asemptomatiktir. On yaş üzeri çocuklarda ve adelosanlarda bel ağrısının sık sebeplerinden biridir. Hastalarda tipik olarak ekstansiyonda kötüleşen ve dinlenme veya aktivite limitasyonu ile hafifleyen bel ağrısı vardır. Fizik muayenede lokal hassasiyet, lomber ekstansiyonla ağrı ve hamstringlerde gerginlik olabilir. Nörolojik inceleme genellikle normaldir. Şüpheli bir pars defektinde radyolojik inceleme yapılmalıdır. Anterioposterior, lateral, 45 derece sağ ve sol oblik film ve collimated lateral filmler çekilmelidir. Ve bu grafilerle %95 olasılıkla pars defekti saptanır. Oblik görüntüler, lomber vertebranın ‘İskoç Köpeği’ görünümünü ortaya koyar ve pars defekti köpeğin boynundaki tasma şeklinde görülür. Bilgisayalı tomografi pars defektini en iyi görüntüleyen tekniktir.

Bel Ağrısı Tedavisi, Bel Kayması (Spondilolistezis)

Bel Kayması

Bel Kayması, Bel Ağrısı Nedenlerindendir

Bir vertebranın bir alttaki üzerinde öne doğru kaymasına spondilolistezis denir. Kayma genellikle öne doğru olur.

Arkaya doğru olursa retrolistezis denir. Spondilolistezis altı tipe ayrılır. Istmik tip en yaygın olanıdır. Pars interartikularisin spondilolizisi veya stress kırığı nedeniyle ortaya çıkar. En sık L5de görülür. Düşük grade yüksek grade diye sınıflandırmak tedavi planı açısından önemlidir. %50nin altındaki kayma düşük, %50nin üsttündeki kayma yüksek grade olarak tanımlanır. Düşük gradeli hastaların çoğu asemptomatikdir. Semptomatik hastalarda bel ağrısı vardır. Bazen radikular ağrı da olabilir. Kayma yerinde palpe edilen basamaklaşma vardır. Fleksiyon çoğu kez açık ve ağrısızdır ama ekstansiyon ve rotasyonlar ağrılı ve kısıtlıdır. Lateral grafi sıklıkla kullanılan görüntüleme yöntemidir ve kaymanın derecesi hesaplanır. Kayma 1-5 arasında derecelendirilir. Fleksiyon/ekstansiyon lateral grafilerde stabil olup olmadığı değerlendirilir. Tomografi ve mr tanıda kullanılan diğer radyolojik görüntüleme yöntenleridir.

Bel Ağrısı Nedeni Spondiloartropatiler

Spondiloartropatiler (SpA) pekçok klinik özelliği ve genetik yatkınlığı paylaşan bir grup hastalıktır. Bunlar arasında ankilozan spondilit, reaktif artrit, psoriatic artrit, inflamatuar bağırsak hastalığıyla birlikte olan spaler(ülseratif kolit, chron hastalığı), indiferensiye spa ve juvenile başlangıçlı spa mevcut.

Spondiloartopatiler inflamatuar bel ağrısı ve sakroiliit, peripheral artropati, rheumatoid faktörün olmaması, subkutan nodül, entesis, ekstra-artikular veya ekstra-spinal tutulum ile karakterizedir. HLA-B27 alleli ile ilişkilidir. Ankilozon spondilit spondiloartropatilerin en sık görülen ve en tipik formudur. Prevelansı %0.2-1.2’dir. Spondiloartropati kaynaklı bel ağrısı lomber diskopatilerin neden olduğu ağrının özelliklerinden farklıdır. Kalçalarda ve belde belirgin olan ağrı özellikle gecenin ikinci yarısında belirgindir. Mekanik kaynaklı bel ağrısından farklı olarak sabah tutukluğu belirgindir. Ağrı egzersizle azalır. Fizik muayenede spinal mobilite kısıtlanmıştır ve sakroiliak kompresyon testleri pozitif bulunabilir. Ayrıca hastalarda spondiloartropatilerde gözlenebilen artrit, entezit gibi diğer kas-iskelet tutulumları ve kas-iskelet dışı sistemlerin tutulumlarına dair semptom ve muayene bulguları da mevcut olabilir.

Bel Ağrısı nedeni Spinal Kırıklar

Bel Ağrısı Kırık

Osteoporoza Bağlı Kompresyon Kırığı (Çökme) Bel Ağrısı Nedenidir

Spinal kırıkların çoğu travmaya sekonderdir. Travmatik olmayan vertebral kırıkların sıklığı da yaşam süresinin uzamasıyla birlikte artmaktadır. Çünkü osteoporoz ve metastaz riski yaşlı popülasyonda daha yüksektir.

Osteoporoza bağlı kompresyon kırıkları önemli bir bel ağrısı nedenidir. Kırıklar asemptomatik de olabilir. Bazen şiddetli bir ağrı olarak da başlayabilir. Kırık şüphesinde bütün omurların palpayonu, nörolojik muayane yapılmalı. Radyografi, tomografi, mr kullanılan görüntüleme yöntemleridir.

Bel Ağrısı nedeni Spinal Enfeksiyonlar

Bel Ağrısı Enfeksyonları

Spinal enfeksiyonlar seyrek görülen patolojidir ama son yıllarda insidansı artmaktadır. Bunun nedeni ortalama yaşam süresinin uzaması ve buna bağlı enfeksiyona yatkınlığı arttıran faktörlerin çoğalması ve artmış tanısal doğruluk olabilir.

Enfeksiyon diski etkilerse spondilodiskit, end plate ve vertebra cismini etkilerse osteomiyelit veya spondilit terimi kullanılır. Semptom ve bulguların özgüllüğü düşük olduğu için tanı 2-6 ay arasında gecikir.Non spesifik bel ağrısı genellikle ilk semptomdur ama hastaların %15inde ağrı olmayabilir. Ağrı sinsi başlar özellikle geceleri kötüleşir. Ateş sık değildir.Hastaların 1/3ünde nörolojik bulgular olabilir. Sedim tahli duyarlı ama özgüllüğü düşüktür. Crp de yüksekdir. Wbcinin duyarlılığı düşüktür. Radyografinin özgüllüğü düşükdür. Vertebral end platelerde düzensizlik ve intervertebral disk aralığında daralma görülür. Bt kemik yapılardaki değişiklikleri göstermede çok yararlıdır. Mrı altın standarttır. Yüksek duyarlılığı (%96) ve yüksek özgüllüğü vardır (%94).

Bel Ağrısı nedenilerinden Yumuşak Doku Bozuklukları

Priformis Sendromu: Priformis kasının uzamış kontraksiyonuna bağlı oluşur. Siyatik sinire yakınlığından dolayı kalçalarda, kalça ekleminde ve alt ekstremitede ağrı olabilir. Siyatik ağrısı olan hastaların %5-6sından priformis sendromu sorumludur.Tanı koymada altın standard yoktur.

Bel Ağrısı Yumuşak Doku

Bel Ağrısı; Priformis Sendromunda Priformis Kasının Altında Siyatik Sinir Sıkışması

 

Priformis kasının palpasyonu ve trigger noktanın hassasiyeti hastaların %59-92sinde görülür. Freiberg manevrası supin pozisyonundaki hastanın uyluğuna zorlu internal rotasyon yaptırılır ve ağrı olması testin pozitif olduğu anlamına gelir. Hastaların %56.2sinde pozitiftir. Pace manevrasında hasta otururken uyluğa dirence karşı abduksiyon ve eksternal rotasyon yaptırılır ve ağrı ve kuvetsizlik olması testin pozitif olduğu anlamına gelir.

Büyük Trokanterik Ağrı Sendromu

Büyük trokanter, kalça ve uyluğun lateralinde olan ağrılarda kullanılan bir terimdir.kalça çevresindeki peri trokanterik alandaki herhangi bir hastalık sebep olabilir. Trokanterik bursit, gluteus medius ve minimus kas ve tendon yırtıkları büyük trokanterik ağrı sendromunun nedenlerinden bir kaçıdır. Muayenede o bölgede yaygın hassasiyet vardır. Tanı mr, kemik sintigrafi ve düz radyografi kullanılır.

İliotibial Bant Sendromu

En sık semptomu lateral diz ağrısıdır. Ancak uyluğun lateraline doğru yayılabilir. L4-L5 radikulopati ile karışabilir. Palpasyonla iliotibial bant gerginliği saptanbilir. Ober testi iliotibial bant gerginliğiini tespit etmede kullanılır. Görüntüleme yöntemi olarak mr iliotibial banttaki kalınlaşmayı gösterir.

Kanser

Bel ağrısında malignansi, vertebral fraktür, spinal enfeksiyon ve enflemasyon gibi ciddi patolojilerin tanısını koymak önemlidir. Malignansi bunlar arasında en sık görülendir ve bel ağrısının %1’den daha azını oluşturmaktadır. Kanser hikayesinin olması, konstitusonel semptomların eşlik etmesi, yüksek eritrosit sedimentasyon hızı gibi laboratuvar anormalliklerinin olması malignansi olasılığını artırmaktadır. Elli yaşından sonra yeni başlangıçlı bel ağrısı, kanser hikayesi, açıklanamayan kilo kaybı ve tedaviye yanıtsızlık durumunda sensitivite %100dür.

Paravertebral Kompartman Sendrom

Kompartman sendrom kapalı fibrosseuas alanda doku basıncının artmasıdır. Ekstremitelerde narkotik olmayan ilaçlara yanıt vermeyen ağrı vardır. Pasif germe testleri ağrılıdır. Ekstremitelerde soğukluk, parezi vardır ve nabızlar alınamaz. Paravertebral kaslarda da çok sık olmamakla birlikte kompartman sendromu görülebilir. Hastalarda bel ağrısı yakınması vardır. Tanı miyoglobulin ve kerati kinaz yüksekliği vardır. Tomografi iskemik ve nekrotik dokuları, MR da paravertebral kaslardaki ödemi gösterir.

Eklem Bozukluklar

Bel ağrısı sebepleri arasında olan sakroiliyak eklem(SİE) sıklıkla hafife alınmaktadır. Sakroiliyak ekleme bağlı bel ağrısının sıklığı %13 ile %30 arasında değişir. Ağrı kalça, uyluk arka yüzü ve kasığa doğru yayılabilir. SİE şikayetleri genellikle travma sonrası başlar. Hamilelik, vajinal doğum, belli spor türleri sebep olabilir. Kompleks anatomic yapısı nedeniyle genellikle tanısı gizli kalır. Pek çok provakasyon testleri tanımlanmışdır ama bu tesrtlerin tanısal geçerliliği zayıfdır. Sie kaynaklı ağrının tanıısında altın standart local anestetik ile sie infiltrasyonu sonrası hastanın şikayetlerinin azalmasıdır. Posterior superior iliak spine distraksiyon testi yüksek duyarlılık, yüksek özgüllük ve yüksek doğruluğu vardır. Buna karşın diğer sık kullanılan testlerin duyarlılığı düşüktür.

Kalça ekleminde ki bozukluklar genellikle kasıkta ve bazen uyluğa yayılan ağrı yapar. Osteoartrit bu eklemle ilgili en sık koyulan tanıdır. Ağrı, L1, L2, L3 sinir kökü tutulumu ile kolaylıkla karıştırışabilir.

Vasküler Bozukluklar

Periferik vasküler hastalıklardan kaynaklanan bacak ağrısı, lomber diskopatiye bağlı bacak ağrısıyla karışabilmektedir. Vaskülar klodikasya istirahale azalır ve yürümekle artar. Ağrı, parezi, ödem ve dolaşım yetmezliği bulguları görülebilir.

Inferior vena kava stenozu, epidural venlerdeki genişleme, eksternal iliak arterdeki rüptür gibi vasküler hastlıklar da lomber diskopatiye benzer semptomlar yaratabilir.