PRP Tedavisi Ankara

PRP Tedavisi Ankara

PRP Tedavisi Nedir?

PRP otolog trombosit jeli olarak da isimlendirilir. Santrifüj işleminden sonra büyüme faktörleri ve trombositten zengin plazma meydana gelir. Temel olarak hastanın kanı alınır ve üç ayrı kat oluşana kadar değişik hızlarda santrifüj edilir. Trombosit bakımından yoksun plazma(PPP), PRP ve kırmızı küre olmak üzere üç ayrı tabakaya ayrılır. Tüm bu süreç yaklaşık 15 dakika sürer ve normal kan plazmasının yaklaşık 3-5 katı trobosit oluşturulmuş olur. Trombositler hemostazda(kanamanın durdurulması) önemli rol oynar ve büyüme faktörlerinin doğal bir kaynağıdır. Büyüme faktörleri trombosit içindeki granüllerde depolanır. Trombosit türevi büyüme faktörü, insulin benzeri büyüme faktörü, trombosit türevli anjiojenik büyüme faktörü, tranforme edici büyüme faktörü bu granüller içinde depo edilen büyüme faktörüleridir. Trombin, kalsiyum klorür ve kollajen gibi çeşitli uyaranlar trombositleri aktive ederek büyüme faktörlerinin salınmasını tetikler. Büyüme faktörleri yara iyileşmesi, kemotaksi, çoğalma, farklılaşma, anjiogenesiz gibi rejeneratif işlemlerin ana basamaklarına katılır. PRP, büyüme faktörlerinin yüksek konsantrasyonda olduğu plazmadır. Trombositler büyüme faktörlerine ek olarak yara iyileşmesinde rol oynayan başka maddeler de salgılar. PRP rejeneratif matriksi destekleme potansiyeline sahiptir.

Muayenehanemizde ağrılara çözüm olarak en çok uyguladığımız yöntem manuel terapi olarak ön plana çıkmaktadır. Detaylı bilgi almak için manuel terapi sayfamızı inceleyebilirsiniz: https://www.yaseminsoyturk.com/manuel-terapi-ankara/

PRP, greft vaskülarizasyonunu (damarlanmasını) artırır, yumuşak doku iyileşmesini iyileştirir, ameliyat sonrası morbiditeyi azaltır, kemik rejenerasyonunu artırır. Otolog PRP kullanımının çapraz reaksiyon, hastalık transferi, immune reaksiyon gibi riskleri sıfırdır. PRP pek çok büyüme faktörü içerdiği için anjiogenezis ve hücre büyümesini farklılaştırarak yumuşak doku büyümesini hızlandırır. PRP greft yapışmasını hızlandırır, yara iyileşmesini ve epitelizasyonu hızlandırarak yara izi oluşumunu azaltır. Büyüme hormonları kollajen sentezini hızlandırarak yara iyileşmesine katkı sağlar. Hızlandırılmış yumuşak doku yara iyileşmesinin nedeni bu büyüme hormonlarının konsantrasyonunun normalden 3-5 kat daha fazla olması ve 2-3 kat daha hızlı olmasıdır.

Sert dokular için, PRP’den salınan büyüme hormonları osteoblast (kemik üreten hücreler) gibi hayati hücreleri etkiler. Implant yerleştirme sırasında PRP kullanılması kemik oluşumunu hızlandırdığı gösterilmiştir.

Kemik greftinin önemli sakıncalarından biri de uzamış iyileşme zamanıdır. Bu nedenle PRP kullanımın başlıca nedenlerinden bir iyileşme zamanının kısalmasıdır. PRP’nin otolog beslenme ve yara iyileşmesine yararları gösterilmiştir. Buna ek olarak PRP nispeten pahalı olmayan ve kolay ulaşılabilir yöntemdir.

PRP Tedavisi Nasıl Hazırlanır?

Güncel literatürler PRP elde etmek için çeşitli protokoller içerir. Bunların herbiri sıcaklık, sentrifüj süresi ve hızı gibi koşulları optimize etmeyi hedefler.

PRP hazırlık aşamalarının adımları şöyledir;

Kan Alma

Hastanın, yaklaşık olarak 30 ml venöz kanı alınır ve trombosit aktivasyonunu önlemek için sadyum sitrat içeren tüplere koyulur.

Prp Tedavisi Ankara

İlk Sentrifüjleme Aşaması

Tam kan önce düşük kuvvette sentrifüj edilir ve kan üç katmana ayrılır; trombositten fakir üst tabaka, çoğunlukla trombosit ve beyaz küre içeren beyaz tabaka olarak isimlendirilen ince orta tabaka ve kırmızı hücre içeren alt tabaka. Üst tabaka ve ince orta tabaka, alt tabakadan ayrılarak başka bir steril tüpe koyulur.

İkinci Sentrifüjleme Aşaması

Trombositleri konsantre etmek için tüpler daha yüksek hızda sentrifüj edilir. Bu aşamadan sonra trombositten zengin kısım tüpün alt kısmına birikir. Trombositten fakir kısım üst kısımda birikir. Üst kısım alınarak atılır. Altta kalan kısım karıştırılarak homojeinize edilir.

Aktivasyon

Toplanan trombosit solüsyonuna aktivatör eklenirse trombositler kümeleşerek, PRP, trombosit jeline dönüşür. Trombosit aktivatörü, büyüme faktörü salınımının düzeyini ve zamanını etkilemektedir. Uygulama öncesi trombositlerin aktive edilip edimemesi ile ilgili ortak bir fikir yoktur. Bir kısım uzmanlar, trombositleri kalsiyum veya trombin ile aktive etmenin daha iyi sonuçlar vereceğini söylerken bir kısım uzmanlar sadece trombosit uygulamanın daha etkili olduğunu belirtmektedir.

PRP kalitesi, trombosit canlılığı ve bütünlüğüne bağlıdır. Trombositler de sentrifüj kuvvet ve süresinden etkilenir. Ayrıca trombosit konsantrasyonu bireyler arasındaki biyolojik farklılık gösteren trombosit boyutundan etkilenir

PRP Tedavisi Fiyatları

PRP Kaç Seans Gerekir? PRP Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Etmeliyim?

PRP tedavisinin kaç kez yapılması gerektiği konusunda kesin kanıtlar yoktur. Bazı durumlarda tek seans yeterli olabilirken bazı durumlarda 3 seans yapmak gerekir. Seans aralarında 2-4 hafta ara varmek gerekmektedir. Seans sayısı hastadan hastaya değişmektedir. Bizim kliniğimizde hastanın geri bildirimi ve muayene bulgularımıza göre karar vermekteyiz. Ilk seans sonunda hasta ağrılarında ciddi oranda azalma tarifler ve günlük işlerini yaparken sıkıntı yaşamadığını belirtirse ve muayene bulgularımızda da gerileme tespit edersek ilk seansın sonunda PRP tekrarlanmaktadır. Ama hasta ağrılarının azalmasıyla beraber ağrılarının devam ettiğini belirtirse PRP tedavisini tekrarlamak gerekir.

PRP ayaktan yapılan bir tedavidir. Bu işlem için hastanın yatışı gerekmektedir. Hastanın bize ortalama bir saat süre ayırması yeterlidir. Hastanın muayenesi yapıldıktan sonra PRP tedavisi yapılmaya karar verilirse hastanın kanı alınarak gerekli ayrıştırma işlemleri yapıldıktan sonra steril şartlarda uygulamaya geçilir. PRP bir iğne yardımıyla problemli bölgeye enjekte edilir. Uygulama sonrası hasta günlük işlerine geri dönebilir ama zorlayıcı egzesiz önerilmez. Tedavi sonrası 3-4 gün boyunca günde 3 defa yaklaşık 10 dakikalık buz uygulaması önerilir. Bazen işlem sonrası hastanın ağrıları olabilmekte böyle durumlarda parasetamol gibi basit ağrı kesici ilaçlar önerilmektedir. PRP tedavisi bizim kliniğimizde egzersiz tedavisi ile desteklenmektedir. Hastaya özel verilen egzersizlerin, PRP tedavisi sonrası yapılması ve devam edilmesi tedavi başarısını artırmaktadır.

PRP Diz Tedavisi Ankara

DİZ KİREÇLENMESİNDE PRP TEDAVİSİ İLE HYALURONİK ASİT TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Diz osteoartriti (kireçlenmesi), sağlık sisteminde önemli maliyetler yaratan yaygın bir sağlık sorunudur. Osteoartrit ilk olarak kıkırdağı ve kıkırdak altındaki kemikleri kemirir sonrasında da kemik çevresinde yumuşak dokularda inflamasyon yaratır. Bu durum herhangi bir eklemde olabilir. Ve kıkırdak yıkımı bu hastalığın en önemli işaretidir. Bu hastalık, dünyada sakatlığın ilk 10 nedenlerinden biri olarak bilinir. Artrit tüm eklemleri etkileyebilir ama diz osteoartriti en sık görülen formudur. Sıklığı %6-%40 arasında değişmektedir ve yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Diz osteoartriti erkeklere göre kadınlarda daha sık görülür.

Diz osteoartritinin en sık görülen belirtisi ağrı ve fiziksel kısıtlılıklardır. Ve bu durum kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetlerine ciddi sınırlamalar getirir. Yaşam süresinin uzaması, yaşlı sayısının ve obezitenin artması diz osteoartrit sıklığının artmasına neden olacaktır. Bu sağlık sisteminde yüksek maliyetlere neden olan ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmektedir. Ağrı kesiciler, kortikosteroidler, glukozamin ve kondratin sülfat gibi ilaçlar ağrıyı kesmek ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için kullanılmaktadır. Eklem içi enjeksiyonlar ilaç tedavisine alternatif iyi bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Hiyoluronik asit (HA) ve trombositten zengin plazma(PRP) bu amaçla kullanılan iki tedavi seçeneğidir. Çalışmalar ağrıyı azaltmada ve eklem fonksiyonunu iyileştirmede bu iki tedavinin de yararını doğrulamıştır.

Bu iki tedavi seçeneği ile ilgili 2008-2015 yılları arasında yapılmış 23 çalışma gözden geçirilmiştir. Bu çalışmalara toplam 722 hasta katılmış, 364 hastaya PRP tedavisi yapılmış, 358 hastaya HA tedavisi yapılmış. Bu çalışma sonucunda diz osteoartritinde ağrıyı giderme ve eklem fonksionunu düzeltmede PRP tedavisinin HA tedavisine göre daha etkili bulunmuştur.

PRP Tendon ( Kasları kemiklere bağlayan bağlar ) Tedavisi

Trombositlerin ihtiva ettikleri büyüme faktörlerini ortama bırakarak, kemik, kas, deri ve tendon gibi pekçok dokunun iyileşmesine katkı sağladıkları için fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, dermatoloji gibi tıbbi alanlarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bunlar genellikle PRP (trombositten zengin plazma) olarak bilinen trombosit konsantreleri şeklinde enjekte edilir. Bu yenilikçi tedavi özellikle fiziksel tıp ve spor hekimliği uzmanları tarafından ilgi görmektedir.

Pek çok laboratuvar çalışmaları PRP’nin kollajen sentezini hızlandırarak iyileşme sürecini hızlandırdığını, büyüme faktörlerinin tendon tamir sürecinde spesifik olarak katkı sağladığı göstermiştir. PRP, tendon ve bağ yırtıklarında enjekte edilebilir formda kullanılmaktadır. Fiziksel tıp ve spor hekimliği alanında artarak kullanılmaya başlanmıştır. Fizik tedavi, şok tedavisi gibi tedavilere dirençli vakalarda ameliyatı önlemek amaçtır. PRP tedavisindeki ana amaç fonksiyonel bozukluk süresini azaltmak ve fiziksel aktiviteye en kısa sürede dönüşü teşvik etmektir.

Prp Tedavisi Omuz Kas Yırtıkları ( Rotator Manşet Yırtıkları )

Rotator manşet yırtıkları yetişkinler arasında oldukça sık ağrı ve sakatlık nedenidir. Bu durumda omuz çevresi kaslar zayıflayacak ve hastanın giyinme, saç tarama gibi basit günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanacaktır. Fizik tedaviye dirençli hastalar genellikle cerrahiye yönlendirilmektedir. Ameliyatısız omuz kas yırtığı tedavisinde PRP ile ilgili yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Omuz kas yırtığı olan 39 hastalık bir çalışmada bir grup hastaya PRP tedavisi bir grup hastaya Kuru iğne tedavisi yapılmış. Ikinci seans sonrasında PRP grubunda hem ağrı hem de eklem hareket açıklığı açısından kuru iğneleme yapılan grupla karşılaştırıldığında anlamlı oranda iyileşme saptanmıştır.

PRP Tedavisi Tenisçi Dirseği, Golfçu Dirseği

Dirseğin en sık görülen ağrılı patolojilerindendir. El bileğini hareket ettiren ve dirsekten başlayan ön kol kasların değişik derecelerde yırtılmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu kaslar aşırı derecede kullanıldıklarında, kemiğe tutunma noktalarında yani kirişlerde reaksiyon ve ödem olur. Elini çok sık kullanan kişilerde(sürekli klavye ile yazı yazma, örgü örme, tornavide kullanma vb.) küçük yırtıklar oluşur.

Tedavide neden olan aktiviteleden uzak durmak ve el bileğini atele alarak dinlendirmek gerekir. Bu tedavilere dirençli vakalarda PRP’nin ağrı şiddetinde azalmaya yardımcı olduğu son çalışmalarda gösterilmiştir. Altı aydan daha uzun süreli bu hastalıktan muzdarip 26 kişilik bir çalışmada PRP tedavisiyle ağrıda anlamlı derecede gerileme saptanmıştır. USG ile problemli bölgeye bakıldığında %65 oranında yırtıkta gerileme kayıt edilmiştir.

PRP Tedavisi Tendon Yırtıkları

Tendon Yırtıklarında PRP Tedavisinin Etkinliği

Tendon yaralanmaları aşırı yüklenmeye bağlı, tendonda yapısal bozulmaya neden olan ve iyileşme süreci zor olan ağrılı bir durumdur. Tendon yaralanmaları, ağrı, özürlülük, depresif durum ve anksiyete ile ilişkilidir. Omuz rotator manşet tendonları, 50 yaş üstü kişilerde sıklıkla etkilenir. Ilaç, egzersiz, şok tedavisi, kortikosteroid enjeksiyonu ve PRP gibi cerrahi olmayan tedavi yaklaşımları vardır.

Tendon Yırtığı

Tendon Yırtığı

PRP enjeksiyonu, fizik tedavi, dermatoloji, plastik cerrahi, ortopedi gibi branşlarda kullanılan yükselen bir tedavi yaklaşımıdır. Trombositler, bağ dokusu sentezi, farklılaşma, rejenerasyon, revaskülarizasyon gibi süreçlerde görev olan 300’ün üzerinde protein ve büyüme faktörü içeren hücrelerdir. Yaşlanmış ve iyi rejenere olmamış dokularda büyüme faktörleri anjiogenez, epitelizasyon, hücre farklılaşması, hücre çoğalması ve hücre dışı matriks oluşumunu uyararak doku iyileşmesine yardımcı olur.

PRP enjeksiyonu tendon yaralanmalarında kullanılmaktadır; ağrı ve özürlülük üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Mautner ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada hastaların %82’sinin ağrılarında %50’den fazla iyileşme saptamıştır. Son yıllarda tendon yaralanmalı hastalarda yapılan bir derlemede PRP enjeksiyonu takiben bir yılda, ağrılarda anlamlı bir gerileme bulunmuştur.

PRP’nin kuru iğnelemeye kıyasla omuz rotator manşet tendon rahatsızlıkları üzerinde daha etkili gösterilmiştir.

PRP Tedavisi Omuz Rotator Manşet Hastalıklarında Rejeneratif Tedavi

Rotator manşet lezyonları, yetişkinlerdeki omuz lezyonlarının çoğunluğunu oluşturur. Yaygın omuz ağrısı ve mesleki sakatlık nedenlerindendir. Bu durumun görülme sıklığı yaşlanan nüfus ile birlikte artmaktadır. Rotator manşet yırtığının yönetimi karmaşık ve çok faktörlüdür. Cerrahi tedavi açık veya kapalı yapılarak primer onarıma izin verir. Artroskopik enstrümentasyon ve dikiş tekniklerinin ilerlemiş olmasına rağmen cerrahi tedavinin şifa oranı düşüktür. Yeni yapılan bir metaanaliz, cerrahi tekniklerinin gelişmiş olmasının klinik ve anatomik iyileşmeyle ilişkisi olmadığını göstermiştir.

Tendon doku yenilenmesini geliştirmek için PRP, büyüme faktörleri ve kök hücre gibi yeni biyolojik çözeltiler geliştirilmiştir.

Büyüme Faktörleri

Büyüme faktörleri, hücre büyümesi ve farklılaşmasının kontrolünde yer alan sinyal molekülleridir. Trombosit gibi enflamatuar hücreler tarafından üretilir. Rotator manşet iyileşmesi enflamasyon, onarım ve yeniden yapılanma gibi bir dizi basamakla olur. Onarım sırasında ortama salınan pek çok büyüme faktörü hücre çoğalmasını teşvik eder.

Trombosit Türevli Büyüme Faktörü

Trombosit Türevli Büyüme Faktörü

Trombosit türevli büyüme faktörü bunlardan biridir. Rotator manşet iyileşmesi reaktif yara izi oluşumuna neden olur. Trombosit türevli büyüme faktörü, enflamatuar hücreler için kemotaktik(hücrelerin olay bölgesinde doğru hareket etmesi) etkisi vardır ve tip I kollajen sentezini ve hücre bölünmesini artırır. Kobayashi ve arkadaşları omuz tendon yaralanmasının 7-14. gün aralığında trombosit türevli büyüme faktörünü yüksek konsantrasyonda bulmuşlardır. Bu dönem tendon iyileşmesinin enflamatuar fazının son kısmıyla, onarım fazının başlangıç kısmına denk gelmektedir. Pek çok çalışma tendon ve bağ yaralanmasının iyileşme sürecinde trombosit türevli büyüme faktörlerinin önemini göstemiştir.

PRP

Rotator manşet tendon iyileşmesini geliştirmek için biyolojik bir çözüm olarak PRP kullanımı son birkaç yıl içinde popülerlik kazanmıştır. PRP yüksek trombosit konsantrasyonu ihtiva eder ve doku onarımı için büyüme faktörlerinin salıverilmesini sağlar. In vitro çalışmalar, rotator manşet lezyonunda trombositlerden salınan büyüme faktörlerinin hücre çoğalmasını ve matriks sentezini artırdığını göstermiştir.

PRP ( Trombositten Zengin Plasma )

PRP ( Trombositten Zengin Plasma )

PRP, tendonların yıpranmasına neden olan biyolojik maddeleri engellerken, iyileşmesine ve güçlenmesine neden olan maddeleri de artırmaktadır.

Kök Hücreler

Kök hücreler, kendini yenileme potansiyeli olan özelleşmemiş hücrelerdir ve pek çok yetişkin hücre tipine dönüşebilirler. En yaygın kök hücre kaynakları embriyonik ve yetişkin kök hücrelerdir. Çok sayıda düzenleyici ve etik kısıtlamalardan dolayı bugüne kadar yapılmış klinik çalışmaların çoğu, embriyonik kök hücreleri yerine yetişkin kök hücreleri üzerine odaklanmışlardır. Kök hücreleri için ana kaynak kemik iliğidir ve cerahlar tarafından kolayca ulaşılabilir. Kök hücreleri yağ dokusu gibi diğer dokulardan da toplanabilir. Tendon kökenli kök hücreleri, rotator manşet tamirini geliştirmek için ilgi odağı olmuştur. Tsai ve arkadaşları rotator manşet tendonundan elde ettikleri kök hücreleri başarılı bir şekilde izole etmişlerdir.

Kök Hücrelerin Elektron Mikrosopisiyle Görünümü

Kök Hücrelerin Elektron Mikrosopisiyle Görünümü

Amerika’da yapılan 14 hastalık bir çalışmada, cerrahi öncesi kemik iliğinden kök hücreler toplanmış ve yırtık tendon bölgesine enjekte edilmiş. Bu hastalar 12 ay boyunca takip edilmiş ve MR ile tendon bütünlüğü gösterilmiştir. Sadece bir hastada ağrı ve güç kaybı tekrar gelişmiştir. Bu çalışma kök hücre tedavisinin tendon onarımını geliştirme potansiyeline sahip güvenli bir tedavi olduğunu düşündürmektedir.

Ameliyatsız Diz Kireçlenme ve Menisküs Yırtığı Tedavisi

PRP (Trombositten Zengin Plazma)

Int J Mol Sci dergisinde, Haziran 2016 yılında yayınlanan değerli bir çalışmada, trombositten zengin plazmanın (PRP), eklem içi enjeksiyonu diz osteoartriti (kireçlenme) için uygun bir tedavi olarak belirtilmiştir. PRP kişinin kendi büyüme faktörlerini içeren, hiç bir yan etkisi olmayan doğal bir tedavi olarak modern tıpta yerini almıştır. Hastaların hem ağrılarını azaltmakta hem de diz fonksiyonlarında düzelmeye katkı sunmaktadır.

PRP 1. Basamak: Hastadan Kan Alınma Aşaması

PRP 1. Basamak: Hastadan Kan Alınma Aşaması


PRP 2. Basamak: Kanın Steril Tüplere, Steril Şartlarda Koyulması

PRP 2. Basamak: Kanın Steril Tüplere, Steril Şartlarda Koyulması


PRP 3. Basamak: Tüplerin Sentrifüj Cihazına Yerleştirilmesi

PRP 3. Basamak: Tüplerin Sentrifüj Cihazına Yerleştirilmesi


PRP 4. Basamak: Uygun Hız ve Zamanda Sentrifüj Cihazının Çalıştırılması

PRP 4. Basamak: Uygun Hız ve Zamanda Sentrifüj Cihazının Çalıştırılması


PRP 5. Basamak: Sentrifüj Sonrası Kanın Üç Katmana Ayrılması

PRP 5. Basamak: Sentrifüj Sonrası Kanın Üç Katmana Ayrılması


PRP 6. Basamak: Trombositlerin Steril Şartlarda Toplanmsı

PRP 6. Basamak: Trombositlerin Steril Şartlarda Toplanmsı


PRP 7. Basamak: Trombositten Zengin Plazma, Tedavi için Hazır

PRP 7. Basamak: Trombositten Zengin Plazma, Tedavi için Hazır


PRP 8. Basamak: Eklem İçi Enjeksiyon

PRP 8. Basamak: Eklem İçi Enjeksiyon

Kaynak: J Stem Cells Regen Med. 2015; 11(1): 7–17.

Electron Physician. 2016 Mar; 8(3): 2115–2122.

Biomed Res Int. 2014; 2014: 129515

Sıkça Sorulan Sorular

PRP Nedir?

PRP, İngilizce ‘platelet rich plasma’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Trombositten zengin plazma demektir. Kişinin kendi kanından hazırlanır ve tıbbın birçok alanında kullanılır. PRP iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Kan akışkan olmasına rağmen solid kısımlar da  (kırmızı hücreler, beyaz hücreler ve trombosit) içerir. Trombositlerin pıhtılaşmadaki rolü çok iyi bilinmektedir aynı zamanda trombositler, vücudumuzda  bir bölgede yaralanma olduğunda o bölgeye ilk göç eden hücrelerdir. Bu hücreler vücudumuzdaki hasarlı olan bu dokunun onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan yüzlerce büyüme faktörünü içinde barındıran kan hücreleridir. Dokularımızda herhangi bir hasar olduğunda kanımız bu trombositleri oraya toplayarak iyileşme sürecini başlatır. PRP tedavisinin amacı ise hasarlı dokuya kan ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda trombosit vermektir. Böylece hasarlı dokunun onarımı çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde başlar ve hızlı bir şekilde sonuçlanır.

PRP İlaç mıdır?

PRP ilaç değildir. Sadece kişinin kendi kanını içerir ve herhangi bir yan etkiye yol açmaz. Kortizon içermez.

PRP Nedir? Hangi Mekanizmayla Çalışır?

Prp’nin hangi mekanizmalarla çalıştığı net olarak bilinmemekle beraber, çalışmalar PRP’deki yoğunluğu yüksek büyüme faktörünün iyileşme prosesini hızlandırdığını göstermiştir. Vücudumuzda herhangi bir yaralanma olduğunda pıhtılaşma dediğimiz mekanizmayla yaranın kapanması sağlanır. Kanımızdaki küçük, renksiz hücre olan trombositler bunu yapar. Yani herhangi bir yaralanma anında ilk gelen hücreler trombositlerdir. Kanama esnasında pıhtılaşmayı aktif hale getirerek tıkaç oluşturur. Geçtiğimiz 10 yılda araştırmalar kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde büyüme faktörlerinin önemini vurgulamıştır. Trombositten zengin plazma(PRP) kullanımı ön plana çıkmıştır. PRP’de yoğun kosantrasyonda büyüme faktörleri bulunmaktadır.

Yaralanan bölgenin PRP solüsyonuyla tedavi edilmesi iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Koşucularda ve tenisçilerde sık görülen aşil tendinitini örnek verecek olursak; bu hastalarda topuk arkasında şişlik, kızarıklık ve ısı artışı vardır ve ağrılıdır. PRP ve local anestikten oluşan karışım direkt olarak bu inflamasyonlu bölgeye verilir. Enjeksiyon alanında ilk bir iki hafta ağrılar artabilir. Sonrasında hastanın şikayetlerinde azalma belirgin bir şekilde olmaktadır.

Prp ile Hangi Hastalıkları Tedavi Edebiliyoruz? Etkisi Nedir?

Prp tedavisinin etkinliğiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ve PRP tedavisinin etkinliği değişkendir. PRP tedavisini etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz; tedavi edilen vücut alanı, hastanın genel durumu, yaralanmanın akut (yeni) veya kronik(eski) olması.

1. Kronik Tendon Yaralanmaları: Yapılan çalışmalar PRP’nin kronik tendon yaralanmalarında etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle tenisçi dirseğinde %70-80 oranında başarılıdır. Benzer şekilde aşil tendon hastalıklarında, ayak tabanında ağrıya neden olan plantar fasiit olarak adlandırılan hastalıklarda da PRP uygulamalarıyla etkili sonuçlar alınmaktadır.

2. Akut Ligaman ve Kas Yaralanmaları: PRP tedavisi popüleritesini akut spor yaralanmaları (ligaman ve kas yaralanması)’nın tedavisinde elde etmiştir. PRP, bu tip kas ve tendon yaralanmalarının iyileşme sürecini olumlu yönde etkilemektedir. PRP enjeksiyonlarıyla daha hızlı iyileşme ve daha kısa sürede spora dönüş sağlanmaktadır.

3. Diz Artriti(kireçlenme): PRP tedavisi diz kireçlenmelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar PRP tedavisinin horoz ibiği denilen hyaluronik asit tedavisinden daha etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle kireçlenmenin erken evrelerinde hastaların ağrılarında azalma ve fonksiyonlarında düzelme olduğu saptanmıştır.

PRP Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Hastalığın değerlendirilmesi: ilk randevunuzda doktorunuz hastalığınızla ve diğer tıbbı durumlarınızla ilgili detaylı öykünüzü alacak. Bunu tam bir fizik muayane takip edecek. Tanıyı doğrulamak için röntgen, MRI, USG gibi görüntüleme teknikleri bazen gerekli olabilmektedir.
Kan alınması: Kendi kanınız(otolog) kullanılır. Kan testinde veya kan bağışında kullanılan prosedürle kanınız alınır. Bunun için genellikle dirsekteki büyük damar kullanılır ve 20ml kadar kan alınır.

Hazırlama: Ve alınan kan bu iş için özel olarak hazılanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüpe alınarak özel santrifüj işleminden geçirilir ve istenmeyen kısımlar uzaklaştırılır. Santrifüj işleminden sonra kanın trombosit dışındaki hücreleri tüpün dibine çöker ve üzerinde trombosit hücrelerinden zengin sarı renkli bir plazma sıvısı kalır. Bu üstte kalan sıvının dip kısmında, trombositlerin daha yoğun olduğu bölgeden her milimetre küpünde yaklaşık 1 milyon trombosit hücresi olan plazma, enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekilir.

Enjeksiyon: PRP yaralanma bölgesine bir iğne yardımıyla enjekte edilecektir.

PRP Uygulamasının Yan Etkisi Var mıdır?

Uzman doktorlarca ve doğru prosedurla yapıldığında hiç bir yan etkisi yoktur. PRP kendi kanınızdan hazırlandığı için immün reaksiyon veya hepatit, AIDS gibi hastalık bulaştırma riski yoktur. Allerjik reaksiyon yapmaz. Iç organlarımıza yan etkisi yoktur. Enjeksiyon bölgesinde şişlik ve ağrı olabilir.

PRP Kök Hücre Tedavisi midir?

Hayır. Halk arasında PRP’nin kök hücre tedavi olduğuna dair yanlış bir kanı oluşmuştur. Halk arasında reklam algısı yaratmak için bu şekilde tanıtılmıştır. PRP kök hücre tedavisi değildir. Kök hücreler farklı tipte hücrelere dönüşme yeteneği olan hücrelerdir. Vücudun hemen her yerinde bu kök hücreler bulunur. Önceleri kök hücreler sadece kemik iliğinden alınırdı. Son yıllarda kök hücrelerinin yağ dokusunda da yoğun olduğu anlaşıldı. Ve günümüzde yağ dokusundan da kök hücre elde edilmeye başlandı. PRP ise trombosit yönünden zengin kan plazmasıdır.

PRP Tarihçesi Nedir?

PRP ilk olarak 15-20 yıl önce Amerika Birleşik Devletlerinde diş cerrahları tarafından kullanılmaya başlandı. Hastalara yerleştirdikleri implantları sağlamlaştırmak için ve implantın gevşemesini engellemek için kullanılmaya başlanmış. Amerikada kas-iskelet sistemi hastalıklarında, plastik cerrahide ve diş hekimliğinde FDA onaylı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan bir tedavidir. Kişinin kendi kanından hazırlandığı için hiç bir yan etkisi yoktur. Operasyon gerektiren pekçok durumda güvenle kullanılacak bir tedavi yöntemidir.

PRP Enjeksiyonuna Kaç Kez İhtiyacım Olacak?

PRP tedavisi 3-4 hafta arayla 3-5 seans yapılır. Fakat birinci seanstan sonra hastanın ağrılarında herhangi bir gerileme olmazsa tekrarlayan enjeksiyonlar önerilmez.

PRP Tedavisinin Tek Seansı Ne kadar Sürecek?

PRP solusyonunun hazırlanması ve işlemin yapılması ortalama 1-2 saatinizi alacaktır. Güvenli bir şekilde kliniklerde uygulanabilir. Genel anestezi almadan, cerrahi riske girmeden, hastanede yatmanıza gerek kalmadan ağrılarınız geçecektir. Ve çoğu hasta günlük aktivitelerine ve işlerine prp tedavisi sonrası hemen dönebilmektedir.

PRP Uygulandıktan Sonra Nelere Dikkat Etmeliyim?

PRP uygulandıktan sonra buz uygulaması ve ağrı için parasetamol içeren basit ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. PRP sonrası zorlayıcı spor önerilmez ama fizik tedavi doktorunuzun verdiği egzersizlere devam etmeniz gerekmektedir.

Diğer PRP Tedavisi Yapan Merkezlerden Farkınız Nedir?

PRP seanslarımız öncesi hastanın günlük yapacağı egzersizler uzman doktorumuz tarafından uygulamalı olarak birebir hastaya anlatılır ve hastanın ev programı olarak kendisinin kolaylıkla uygulaması sağlanır.   Ve işlem sonrası hastalarımıza PRP’yi uygulayan doktor tarafından manuel terapi yapılır . Manuel terapinin , prp tedavisinin etkinliğini artırdığı klinik olarak görülmüştür. Hastanın tedavi memnuniyetini artırmaktadır. .