20 Mayıs 2018

Dirsek Ağrısı Tedavisi Ankara

Tenisçi Dirseği (Epikondilit) Hastalığında PRP ve Lokal Kortikosteroid Tedavisinin Karşılaştırılması

Lateral epikondilit yaygın adıyla tenisçi dirseği, önkol ekstansör adelelerin sık görülen kas iskelet sistemi hastalığıdır. Bu hastalık parmak ve elbileğin tekrarlayan hareketini içeren el işlerinin sık yapan kişilerde olur. Yaşam aktivitelerinin kalitesi açısından önemli bir sakatlık nedenidir.

Lateral epikondilde (dirseğin yan çıkıntısı) hem direkt hem de dolaylı olarak hassasiyet vardır.

Dirsek Ağrısı Çözümü

Tenisçi Dirseğinde Lokal Hassasiyet

Lateral epikondilit tanısı kolay olmasına rağmen tedavi stratejisi hakkında fikir birliği yoktur. Lokal steroid enjeksiyonu kısa süreliğine ağrı için çözüm olmaktadır. Yeni tedavi seçenekleri PRP lokal enjeksiyonu, proloterapi, şok dalga tedavisidir.

Dirsek Ağrısı Tedavisi

Tenisçi Dirseği Dirsek Bölgesinde Ağrı ile Karakterizedir.

PRP hastanın kendi kanında elde edilen konsantre trombosittir. PRP’nin içindeki trombositle büyüme faktörü içerir ve onarıcı süreçleri oluştururlar. Kronik tendon hastalıklarında PRP’nin etkisi çeşitlidir. Anjiogenez, büyüme faktörü ve hücre çoğalmasının artış onarım hücrelerinin ve çekme kuvvetinin artışına neden olduğu hipotezi öne sürülmüştür. Tenisçi dirseği iltihabi sürece ek olarak tendonda değişiklikler ile karakterizedir. Bu nedenle PRP, yüksek büyüme faktörü içeriğinden dolayı iyileştirici madde olarak etkilidir.

Tenisçi Dirseği Tedavisi

Tenisçi Dirseğinde Ağrılı Bölgeye PRP Enjeksiyonu Tedavi Seçeneğidir.

J Clin Diagn Res. Dergisinde 2015 yılında yapılan bir çalışmada 65 hasta çalışmaya alınmış. Bir grup hastaya tek doz PRP, diğer hasta grubuna tek doz steroid enjeksiyonu yapılmış. Ve hastaların ağrı kesici olarak sadece basit analjezik olan parasetamol almalarına izin verilmiş. Sonuçlar PRP tedavisinin uzun sureli etkinliğinin daha iyi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle tenisçi dirseği hastalığında PRP’nin üstün bir tedavi seçeneği olduğu sonucuna varılmıştır.

Önerilen Yazımız:   ESWT Tedavisi Ankara